Jdi na obsah Jdi na menu
 


Aktuality

Činnost školní družiny ve školním roce 2020/2021

INFORMACE PRO RODIČE:

Konečné vyúčtování poplatku za ŠD - 2.období šk.r. 2020/2021

Koncem měsíce června byly všechny přeplatky za 2.období vráceny - stvrzenkou nebo zaslány zpět na účet. Do 1.období šk. r. 2021/2022 nebyla dětem převedena žádná částka.

 

 

PŘIPRAVUJEME V ČERVNU

,,Prázdninové léto“

  ,,Šipkovaná" - hra v terénu, soutěž mezi odděleními ŠD

   Zábavné soutěžení v přírodě ( soutěže v pohybových dovednostech)

   ,,Bezpečně o prázdninách" - seznámení se s bezpečností při hrách a sportech o prázdninách,

   základy 1. pomoci, znalost důležitých tel. čísel záchranného systému

 

PŘEJEME KRÁSNÉ A POHODOVÉ PRÁZDNINY

  

PŘIPRAVUJEME V KVĚTNU

,,Za sluníčkem do přírody“

  ,,Den maminek" - výroba přáníček a dárků pro maminky

   Malování a kreslení s jarní tématikou - využití různého materiálu

   Pohybové hry v přírodě

   Četba z dětských knih a časopisů

  

  

PŘIPRAVUJEME V DUBNU

,,Krásy jara“

   Vyrábění z různého materiálu - jarní dekorace (přírodniny, papír, textil)

   Malování a kreslení s jarní tématikou - příroda kolem nás 

   ,,Bezpečně na ulici" - hry a soutěže s dopravním zaměřením

   Četba z dětských knih a časopisů

   Vycházky do přírody, za krásami našeho města

  

 

PŘIPRAVUJEME V BŘEZNU

   Činnost ve skupině dětí IZS

 

Ranní ŠD - individuální hry ve třídě (stolní hry, stavebnice, kreslení, četba...)   Dopolední výuka - distanční výuka jednotlivých tříd, vypracování zadaných úkolů v pracovních sešitech    Odpolední ŠD - výtvarné a rukodělné činnosti s náměty jara a Velikonoc, konstruktivní hry, pobyt venku, námětové hry v zahradě školy

  

PŘIPRAVUJEME V ÚNORU

,,ČAS KARNEVALŮ“

   Výroba karnevalových masek - využití papíru, textilu, korálků, vlny a jiného materiálu 

   Povídání o lidových tradicích - období masopustního a karnevalového veselí

   Hry na sněhu a se sněhem (dle podmínek)

   Vycházky do přírody, za krásami našeho města (poznáváme jeho historii)

  

 

PŘIPRAVUJEME V LEDNU

,,ČAROVÁNÍ PANÍ ZIMY“

   Sportování na sněhu a se sněhem (dle podmínek) 

   Zimní malování a vyrábění se symboly ZIMY

   ,,PTAČÍ STROM" - pečujeme o přírodu v zimě (krmení labutí, ptactva v přírodě)

   Tradiční soutěž ,,Družinový talent" se vzhledem k epidemiologickým a hygienickým opatřením

   neuskuteční

 

  

PŘIPRAVUJEME V PROSINCI

,,KOUZELNÝ ČAS VÁNOC“

   ,,Mikuláš, čert a anděl" - postavičky z papíru, kreslení a malování 

   Vyrábění drobných dárků pro naše nejbližší  - vánoční přání, dekorace, svícny a ozdoby  z     různého  materiálu      

    Poznáváme Vánoční tradice 

  ,,Vánoční besídka" pro děti se soutěžemi, tancem, koledami a nadílkou

    Upevňujeme mezilidské vztahy - moje rodina, já a kamarádi 

   

 

Obraz na plátně Santa Claus dávat dárky pod vánoční stromeček • Pixers® •  Žijeme pro změnu

PŘEJEME VŠEM KRÁSNÉ VÁNOCE

 

 

PŘIPRAVUJEME V LISTOPADU

,,PODZIMNÍ MALOVÁNÍ“

   ,,Naše příroda" - výtvarná a literární soutěž pro děti (obrázky a příběhy o zvířatech a rostlinách, které 

   můžeme vidět v naší přírodě)

   Vycházky do přírody, poznávání změn v podzimní přírodě, sběr přírodnin

   ,,Strašidla a strašidýlka" výtvarné tvoření z různého přírodního materiálu / barevné listí,

   větvičky, plody stromů a keřů /

   Vystavení dětských prací ve ŠD

      

PŘIPRAVUJEME V ŘÍJNU

,,MÍSTO, KDE ŽIJU“

   ,,Roudnické toulky" - poznávání našeho města, nejznámější místa

   Soutěž ve znalostech o našem městě

   Činnost zahajují zájmové kroužky

   Pobyt v přírodě - pohybové hry, námětové hry

   Sběr přírodnin a jejich další využití ve výtvarných a pracovních činnostech

   Výstavky dětských prací ve ŠD

  ,,Turnaj ve stolním fotbálku" - již tradiční turnaj ve ŠD (J)

   ,,Koloběžkování" - závody v jízdě na koloběžce ŠD (K)

 

Listy, Vzorek, Podzimní Vzor, Dýně

                     

PŘIPRAVUJEME V ZÁŘÍ

,,JÁ ŠKOLÁK ANEB OPĚT VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ“

   Přivítání dětí z 1. tříd a ostatních ročníků ve ŠD po prázdninách

   Poučení o bezpečnosti, řádu ŠD

   Seznámení s prostory ŠD

   Poznávání nových kamarádů

   Vyprávění zážitků z prázdnin

   Vycházky do přírody, do okolí naší ŠD, poznávání našeho města

   Dopravní výchova – chování na ulici

   Pohybové hry v přírodě, se sportovním náčiním

   Četba z dětských knih a časopisů

   Ruční činnosti – práce s papírem, malování a kreslení

   Sebeobslužná činnost –  hygiena, základy stolování, pořádek ve svých věcech