Jdi na obsah Jdi na menu
 


Aktuality

 

 

 

Činnost školní družiny ve školním roce 2019/2020

OBDOBÍ DUBNA

Stále pokračuje soutěž ,,Můj domácí mazlíček", která je určena malým výtvarníkům z našich školních družin (Jungm. a Krabč.). Podmínky soutěže: libovolná technika, využití různého materiálu, u kreseb a maleb je nejmenší velikost čtvrtky A4 (jako velký sešit)

 

KOLEKTIV VYCHOVATELEK PŘEJE RODIČŮM A DĚTEM HEZKÉ VELIKONOČNÍ SVÁTKY A RODINNOU POHODU

 

 

PŘIPRAVUJEME V BŘEZNU

,, KNIHY, KTERÉ NÁS BAVÍ “

                               

,,Kniha je můj kamarád" - děti si donesou svoji nejoblíbenější knihu ( četba ukázek z těchto knih, kdo je ilustrátor a spisovatel - vedeme děti k četbě )

Návštěva dětského oddělení v knihovně

,,Život v lese" - beseda o myslivosti s členkou mysliveckého spolku

Pobyt v jarní přírodě - sportováním rozvíjíme pohybové schopnosti a dovednosti, dodržování pravidel při hrách, umět přijmout porážku 

Vyrobíme drobné dárky pro budoucí prvňáčky

,,Můj domácí mazlíček" - soutěž pro malé výtvarníky

 

 

PŘIPRAVUJEME V ÚNORU

,, KARNEVALOVÉ VESELÍ “

                               

Lidové tradice - období masopustu a karnevalů

Vyrábění karnevalových masek - využití různého materiálu a technik

,,Maškarní karneval" - zábavné odpoledne se soutěžemi a tancem, nebude chybět ,, Soutěž o nejlepší masku"

Hry na sněhu a se sněhem / dle podmínek /

,, Naše tělo" - otužování, zdravý životní styl, správné stravování, bacily kolem nás, hygienické návyky

( besedy, zábavné hry, výtvarné činnosti na dané téma )

 

PŘIPRAVUJEME V LEDNU

,, KAŽDÝ NĚCO UMÍ “

                               

Soutěž ,,Družinový talent"- vystoupení dětských talentů ( zpěv, malování, kouzlení, hra na hudební nástroj nebo něco originálního z dětského umění )

Sportování na sněhu a se sněhem / dle podmínek /

Příroda v zimě - krmení ptactva v přírodě ( u vody i v parku )

,, Mráz maluje" - malování a vyrábění se zimní tématikou, využití různého materiálu a technik

 

PŘIPRAVUJEME V PROSINCI

,, TĚŠÍME SE NA SVÁTKY “

                                   

,,Mikuláš, čert a anděl"- postavičky z papíru, malování, kreslení

Vyrábění drobných dárků pro naše nejbližší ( vánoční přání, dekorace, svícny a ozdoby na stromeček)

Povídání o Vánocích ( seznámení s vánočními zvyky a tradicemi)

,,Vánoční besídka" pro děti se soutěžemi, zpěvem, tancem a nadílkou

Návštěva Vánočních výstav pořádaných v našem městě

Kolektiv vychovatelek školní družiny přeje všem dětem a rodičům příjemné prožití vánočních svátků.

 

PŘIPRAVUJEME V LISTOPADU

,, S KLAUNEM JE LEGRACE “

                                   

,,Klaun Pepíno a překvapení" - klaunovo veselé vystoupení ( proběhne v obou našich školních družinách )

Vycházky do podzimní přírody - hry v přírodě, pozorování změn

,, Podzimníčci" - inspirace barevností podzimní přírody ve výtvarné tvorbě skřítků a strašidel

Četba na pokračování, využití četby příběhů z dětských knih a časopisů

 

 

 

PŘIPRAVUJEME V ŘÍJNU

,, PŘÍRODA A LIDÉ “

                                   

,,Příroda kolem nás" - besedy, kvízy, soutěže družstev ( zaměřeno na znalosti dětí o přírodě, člověk a příroda, ochrana životního prostředí )

Činnost zahajují zájmové kroužky ŠD

Pobyt v přírodě - pohybové hry, námětové hry

Sběr přírodnin a jejich další využití ve výtvarných a pracovních činnostech

Výstavky dětských prací ve ŠD

,,Turnaj ve stolním fotbálku" - již tradiční turnaj ( ŠD - J )

,,Koloběžkování" - závody v jízdě na koloběžce ( ŠD - K )

Výstava dětských prací ve spořitelně ( k projektu ,,Finanční gramotnost" )

 

PŘIPRAVUJEME V ZÁŘÍ

,, JSME ZPÁTKY PO PRÁZDNINÁCH “

                                   

Přivítáme děti z 1. tříd a ostatních ročníků ve ŠD po prázdninách

Seznámíme se s pravidly  bezpečnosti a  řádem ŠD

Poznáme nové prostory ŠD

Najdeme si nové kamarády - společenské hry

Vycházky do přírody, městem - poznávání okolí ŠD

Dopravní výchova –  bezpečné chování na ulici

Pobyt na zahradě školní družiny

Literární činnosti - dramatizace, četba

Výtvarné činnosti - zážitky z prázdnin, vyrábění z různého materiálu

Sebeobslužná činnost - hygiena, základy stolování, pořádek ve svých věcech