Jdi na obsah Jdi na menu
 


Aktuality

Činnost školní družiny ve školním roce 2021/2022

 

PŘIPRAVUJEME V ČERVNU

,,A BUDOU PRÁZDNINY“

,,Dětský den" - zábavné odpoledne se soutěžemi

Každodenní vycházky nebo pobyt na zahradě - pohybové hry a soutěže

Poznávání našeho města z výšky - vydáme se na rozhlednu

,,Malý záchranář" - seznámení se s bezpečností při hrách a sportech o prázdninách, základy 1.pomoci, znalost důležitých telefonních čísel

Ukončení činnosti Zájmových kroužků ŠD

 

KOLEKTIV VYCHOVATELEK PŘEJE DĚTEM A RODIČŮM KRÁSNÉ PROŽITÍ LETNÍCH PRÁZDNIN A DOVOLENÝCH

 

 

 

 

PŘIPRAVUJEME V KVĚTNU

,,KYTIČKOVÝ KVĚTEN“

 ,,Kytička pro maminku" - vyrobíme si pro naše maminky kytičku

Výroba přáníček a dárků pro maminky

,,Veselý závod" - závody v přírodě, plnění různých úkolů a dovedností

,,Turnaj ve stolním tenise" pokračujeme v zápasech dvojic

,,Děti dětem" - kulturní vystoupení zájmového kroužku ŠD 

 

 

PŘIPRAVUJEME V DUBNU

,,VELIKONOČNÍ VESELÍ“

Výtvarné a pracovní činnosti s Velikonoční tematikou - malování vajíček, stolní a závěsné dekorace (využití různého materiálu)

Velikonoční tradice - vyprávění si o symbolech Velikonoc (malovaná vajíčka, pečení beránka, pomlázky a hodování...)

Návštěva Velikonoční výstavy pořádané v našem městě (dle nabídky)

,,TURNAJ VE STOLNÍM TENISE" - začíná tradiční sportovní soutěž ve ŠD

,,I JÁ TO VÍM" - soutěže a besedy s dopravním zaměřením

PŘEJEME KRÁSNÉ VELIKONOCE

 

 

PŘIPRAVUJEME V BŘEZNU

,,DĚTI A KNIHY“

,,Kniha, kterou mám nejraději" - v průběhu celého měsíce nás děti budou seznamovat se svoji nejoblíbenější knihou

Pobyt v jarní přírodě - kolektivní pohybové hry a soutěže se sportovním náčiním

,,Pro naše kamarády" - vyrobíme drobné dárky pro budoucí prvňáčky

,,TURNAJ V PEXESU" - soutěž jednotlivců v tradiční stolní hře (pokračování)

 

 

 

PŘIPRAVUJEME V ÚNORU

,,ČAS KARNEVALŮ“

Vyrobíme si karnevalové masky - využití různého materiálu (papír, textil, korálky, vlna...)

Vyprávění o lidových tradicích v únoru - období masopustu a karnevalů

Sportování na sněhu a se sněhem (dle podmínek)

,,MAŠKARNÍ KARNEVAL" - zábavné odpoledne se soutěžemi, tancem...,,Soutěž o nejlepší masku"

Vycházky do přírody, za krásami našeho města (poznáváme jeho historii)

,,TURNAJ V PEXESU" - soutěž jednotlivců v tradiční stolní hře

 

 

 

PŘIPRAVUJEME V LEDNU

,,SOUTĚŽ DĚTSKÝCH TALENTŮ“

Sportování na sněhu a se sněhem (dle podmínek)

Soutěž ,,Družinový talent" - zpěv, malování, kouzlení, hra na hudební nástroj nebo něco originálního

,,Lidé kolem nás aneb čím chci být" - poznáváme různá zaměstnání, řemesla - co kdo dělá a umí (lékař, pekař, švec, cukrář, prodavač, číšník...) využití při Vv, Pv, Hv, besedy

,,Pečujeme o zimní přírodu" - vyrobíme jednoduchá krmítka pro ptáčky z různého materiálu, krmení vodního ptactva 

 

 

 

PŘIPRAVUJEME V PROSINCI

,,KOUZELNÝ ČAS VÁNOC“

   ,,Mikuláš, čert a anděl" - postavičky z papíru, malování a kreslení 

   Vyrábění drobných dárků pro naše nejbližší / vánoční přání, dekorace, svícny a ozdoby/

   Seznámení dětí s Vánočními zvyky a tradicemi

    ,,Vánoční besídka" pro děti se soutěžemi, nadílkou, zpěvem a tancem

    Upevňujeme mezilidské vztahy /rodina, vrstevníci a kolektiv/

 

KOLEKTIV VYCHOVATELEK ŠKOLNÍ DRUŽINY PŘEJE VŠEM DĚTEM

A RODIČŮM PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ.

 

 

 

PŘIPRAVUJEME V LISTOPADU

,,PŘÍRODA MALUJE“

   ,,Strašidelný hrad" - soutěž pro malé výtvarníky a modeláře 

   Výpravy za poznáním našeho města (historická nejznámější místa)

   ,,Barevný podzim" - sběr barevného listí a jeho další využití při výtvarných činnostech

   Vycházky do přírody, poznávání změn v podzimní přírodě

   Vystavení dětských prací ve ŠD

 

     

 

 

PŘIPRAVUJEME V ŘÍJNU

,,VÍM TO I JÁ“

   ,,Chytré hlavičky" -soutěže družstev ve všeobecných znalostech (příroda, dopravní výchova, 

   literatura, dětský film...)

   Činnost zahajují zájmové kroužky ŠD

   Pobyt v přírodě - vycházky do parků v našem městě, poznávání života u řeky, pohybové hry,

   námětové hry...

   ,,Turnaj ve stolním fotbálku" - již tradiční turnaj ve ŠD (J)

   ,,Koloběžkování" - závody v jízdě na koloběžce (ŠD-K)

      

 

PŘIPRAVUJEME V ZÁŘÍ

,,PRÁZDNINY SKONČILY“

   Přivítání dětí z 1. tříd a ostatních ročníků ve ŠD po prázdninách

   Poučení o bezpečnosti, řádu ŠD, hygienických opatření

   Seznámení s prostory ŠD

   Poznávání nových kamarádů

   Vyprávění zážitků z prázdnin

   Vycházky do přírody, do okolí naší ŠD, poznávání našeho města

   Dopravní výchova – chování na ulici

   Pohybové hry v přírodě, se sportovním náčiním

   Četba z dětských knih a časopisů

   Ruční činnosti – práce s papírem, malování a kreslení na dané téma

   Sebeobslužná činnost –  hygiena, základy stolování, pořádek ve svých věcech